მისია

ტექნოპარკის მისიაა, ერთ სივრცეში მოაქციოს ყველა ადამიანი, რომელთაც გააჩნიათ საჭირო ინტელექტუალური და ტექნიკური უნარები და უზრუნველყოს მათთვის ტექნოლოგიური და საგანმანათლებლო რესურსების ხელმისაწვდომობა, რათა მოახერხონ თავიანთი პოტენციალის ბოლომდე გამოყენება და განავითარონ ინოვაციებსა და ტექნოლოგიებზე დაფუძნებული წარმოება, რაც საბოლოოდ ხელს შეუწყობს ქვეყანაში ეკონომიკური დოვლათის შექმნასა და პროგრესს.

იხილეთ პრეზენტაცია ტექნოპარკის შესახებ

სააგენტო SME კლუბის კონფერენციას მასპინძლობს
Falling Walls Lab Tbilisi