სულ
ზევით
ზევით!

მენტორები

ნიკა ქურდიანი


TBC / დირექტორის მოადგილე

მარიამ ლაშხი


GITA / საერთაშორისო ურთიერთობების დეპარტამენტის უფროსი

ავთანდილ კასრაძე


GITA / ხელმძღვანელი

გიორგი კინწურაშვილი


GITA/სტრატეგიული განვითარება